Liechtenstein

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 144.


Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med sjukförsäkringskassorna. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling eller passet på mottagningen. Får vården debiteras du en fast självriskavgift, vilken hälsomyndigheten fakturerar i efterhand. År 2014 var självriskavgiften 67 franc. Självriskavgiften täcker din vård och dina läkarbesök under en månad. Personer under 20 år får vården kostnadsfritt och pensionärer får 50 procents rabatt på vården. Du kan fritt välja vilken allmänläkare du vill besöka. För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare.

Arvoden till andra än avtalsläkare ska betalas till fullt belopp själv och ersättning utgår i efterhand för 50 procent av beloppet.

Tandläkare

I Liechtenstein finns inga offentliga tandläkartjänster. Vården hos en privattandläkare ersätts inte, och därmed betalar du själv hela kostnaden på mottagningen.

Läkemedel

För läkemedel utgår en ersättning om 100 procent om läkemedlet finns med på listan över ersättningsgilla läkemedel. Detta gäller även generiska läkemedel. I andra fall betalar du dina läkemedelskostnader själv. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket.

Vård på sjukhus

I Liechtenstein finns bara ett sjukhus som ligger i Vaduz. För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare och Amt für Gesundheit ska godkänna vården. Visa upp förutom remissen också ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Du debiteras då en självriskavgift om 67 schweiziska franc. För pensionärer är avgiften 33,50 schweiziska franc.

I brådskande fall kan du gå direkt till sjukhuset. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort så fort som möjligt på sjukhuset och be sjukhuset kontakta Amt für Gesundheit.

Kostnader för ambulanstransporter och transport med ambulanshelikopter ersätts till ett visst belopp och kostnader över detta betalar du själv.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.