Lettland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller ambulansnödnumret 113.


Akut insjuknande

I Lettland sköts den offentliga sjukförsäkringen av National Health Service (Nacionālais veselības diensts, NVD). Om en leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster har avtal med NVD, ersätter NVD vårdkostnaderna direkt till serviceleverantören och patienten betalar vid vårdenheten endast självriskavgiften. Information om EU-medborgarnas rätt till sjukvård i Lettland fås också på numret +371 67045005 eller genom att skicka e-post till adresseninfo(at)vmnvd.gov.lv.

I Lettland erbjuds även privata hälso- och sjukvårdstjänster. Privata vårdgivare har inte avtal med NVD, vilket betyder att kostnaderna inte ersätts i Lettland.

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med NVD. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Då debiteras du en självriskavgift om 1,42 euro hos allmänläkaren. För specialistvård behöver du oftast remiss från en allmänläkare. Hos specialister är självriskavgiften 4,27 euro. Vården hos allmänläkare och specialistläkare är kostnadsfri för barn under 18 år och för gravida kvinnor när vården har med graviditeten att göra samt 42 dagar efter förlossningen. Mer information om kostnadsfri vård för andra grupper får du vid Health Payment Centre. Barn under 18 år och vissa andra grupper har dessutom rätt till kostnadsfria hembesök av allmänläkare.

Tandläkare

Tandläkarkostnader ersätts inte i Lettland, utan du betalar fullt pris för behandlingen. Barn under 18 kan få bråskande vård kostnadsfritt hos tandläkare som har avtal med NVD mot uppvisande av det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling.

Läkemedel

Om läkemedlet finns med på listan över ersättningsgilla läkemedel, utfärdar läkaren ett specialrecept som är giltigt i 15 dagar. Visa förutom receptet, också ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket. Ersättningsnivån påverkas av vilken sjukdom det gäller och referenspriserna som gäller i Lettland. För läkemedel kan du få ersättning antingen 50, 75 eller 100 procent. För vissa läkemedel utgår ingen ersättning. Du ansöker om ersättningen i efterhand.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs en remiss från en läkare. I nödfall kan du gå direkt till ett offentligt sjukhus när du betalar endast en klientavgift för vården som bestäms på grund av behandlingen. Detsamma gäller på intensivvård. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. De flesta sjukhusen tar ut en patientavgift om 10,00 euro per dag. Avgiften börjar löpa från den andra sjukhusdagen. Maximiavgiften för en vårdperiod är 355,72 euro. För operationer på polikliniken debiteras 4,27 euro. Det årliga avgiftstaket för patientavgifter är 569,15 euro, varefter inga fler avgifter tas ut. Vården är kostnadsfri för barn under 18 år och för gravida kvinnor när vården har med graviditeten att göra samt 42 dagar efter förlossningen.

I nödfall är ambulanstransporten kostnadsfri om ambulansen skickades via 113-tjänsten.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med  SV 128.

Att uppsöka vården

Du kan söka dig till vård både inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården i Lettland.

På det Hälsotillsynsverkets webbplats finns information om hälsoturismen  i landet och en länk till en lista över vårdenheter som tar emot patienter för vård.

Vårdpraxis och kostnader för vården

Endast husläkare och specialister inom Lettlands offentliga hälso- och sjukvård kan skriva remiss till en specialist inom den offentliga sektorn. Om du uppsöker vård med remiss från en läkare som bedriver verksamhet i Finland eller utan remiss, betalar du vården själv. Läkare inom vissa specialområden kan du söka upp direkt, se listan på den lettiska kontaktpunktens webbplats. Inom den privata hälso- och sjukvården kan praxis gällande remisser varier. Det är bra att kontrollera förfaringssättet i förväg vid vårdenheten.

På den lettiska kontaktpunktens webbplats finns en prislista för tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Verksamhetsenheterna inom den offentliga hälso- och sjukvården har emellertid separata prislistor för patienter som betalar för vården själv. Också aktörerna inom den privata hälso- och sjukvården prissätter själv sina tjänster. Det är bra att begära prisinformation direkt vid vårdenheten.

Kvalitet och säkerhet i vården

Hälsotillsynsverket lyder under Lettlands hälsoministerium och utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdstjänsterna som ges i landet. Tillsynen gäller i synnerhet kvaliteten i vården och tillgången till vård samt kompetensen hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Om du anser att du fått felaktig eller bristfällig vård i Lettland, ska du först och främst reda ut ärendet med vårdgivaren. Om ärendet kräver fortsatta åtgärder, kan du överklaga till hälsotillsynsverket. Mer information om besvärsförfarandet hittar du på den lettiska kontaktpunktens webbplats.