Kroatien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112. Nödcentralens medarbetare talar bland annat engelska och någon tyska.


Akut insjuknande

Vanligtvis tillhandahålls sjukvårdstjänsterna av ett privat företag som har ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. På större orter anvisas turister vanligtvis till hälsovårdscentralen (dom zdravlja). Varje kommun har en egen hälsovårdscentral som tillhandahåller primärvård. Vid behov anvisas turister till det närmaste sjukhuset (bolnica) som finns i större städer. När du uppvisar ditt europeiska sjukvårdskort borde du få vård till klientavgift (10 kuna, cirka 1,33 euro).

Hälso- och sjukvården för turister under högsäsong kallas för ”turistička ambulanta”. Hittills ”turistička ambulanta” har inget kontrakt med den lokala sjukkassan, så betalar du själv hela vårdkostnaden.

Läkare

På alla turistområden finns engelsktalande läkare och apotekare.

Välj en läkare eller en tandläkare som har ett avtal med den kroatiska sjukförsäkringsinstitutionen (HZZO, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje). Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på mottagningen.

Läkarvården är kostnadsfri. Inom tandvården är brådskande vård kostnadsfri. För besök debiteras dock alltid en klientavgift om 10 kroatiska kuna.

Vård på sjukhus

Sjukhus och specialiserade sjukhus finns i alla större städer och mindre kliniker finns runtom i landet.

För vård på sjukhus krävs remiss från en allmänläkare. Sjukförsäkring ersätter vården om sjukhuset har avtal med HZZO För sjukhusvistelsen debiteras en dagsavgift om 20 % av priset för behandlingen. Sjukhusfakturan kan högst uppgå till 2 000 kuna (cirka 266 euro). Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort på sjukhuset.

Läkemedel

Med ett recept från allmänläkare får du läkemedel från apotek (farmacija) som har ett avtal med HZZO. Alla apoteken som distribuerar receptbelagda läkemedel har ett avtal med HZZO. Flest apotek finns på orter som har en hälsostation.

För läkemedel debiteras en avgift om tio kuna per recept.

Apotekens öppettider varierar. Till exempel i Dubrovnik har de flesta apoteken öppet från måndag till fredag kl. 7–20 och på lördagar kl. 8–14. Apoteken på några turistområden är öppna också på söndag. På apotekens dörrar anges ofta vilket apotek som har jour.

Ambulanstransporten i nödfall är kostnadsfri.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.

Att uppsöka vården

På den kroatiska kontaktpunktens webbplats finns en lista över alla serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården som ingår i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet i Kroatien och som samarbetar med landets sjukförsäkringsinstitution.

Med på listan finns inte sådana serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som inte har ett avtal med sjukförsäkringsinstitutionen i Kroatien. Kroatien upprätthåller inte heller en lista över serviceproducenter som i första hand erbjuder tjänster för utländska patienter. Det kroatiska hälsoministeriet sammanställer som bäst ett register där denna information kan hittas i fortsättningen.

Vårdpraxis

I Kroatien behövs vanligtvis remiss till specialistläkare och sjukhus för vård som omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen. Sådana serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som inte har ett avtal med sjukförsäkringsinstitutionen (privata polikliniker, sjukhus och läkarmottagningar) bestämmer själv sin praxis. Oftast behövs ingen remiss för att använda privata hälso- och sjukvårdstjänster och du kan till exempel vända dig direkt till en privat specialistläkarmottagning.

Även om det inte krävs remiss, är det bra att ta med viktiga patienthandlingar på engelska när du söker dig till vård i Kroatien.

Vårdkostnaderna

Vid sjukhus som ingår i det offentliga systemet i Kroatien är priserna desamma överallt. Priserna regleras av den kroatiska sjukförsäkringsinstitutionen. Det kan dock finnas små skillnader. Priserna hos samtliga serviceproducenter inom den offentliga hälso- och sjukvården kan granskas i förhand av patienter som inte är sjukförsäkrade i Kroatien och betalar själv för sin vård. Du kan begära prisinformation till exempel vid sjukhusets eller läkarstationens reception.

I Kroatien prissätter privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården själv sina tjänster. Landets läkarförbund, tandläkarförbund och sjukskötarförbund fastställer minimipriser för vården inom privatsektorn, men någon övre gräns finns inte. Priserna för olika behandlingar finns på serviceproducenternas webbplatser. Det rekommenderas att du alltid kontrollerar priset direkt hos serviceproducenten innan du söker dig till vården.

Kvalitet och säkerhet i vården

I Kroatien finns ett ämbetsverk som övervakar kvaliteten i hälso- och sjukvårdstjänsterna och utför ackrediteringar (The Agency for Quality and Accreditation in Health Care and Social Welfare, AAZ). Ämbetsverket publicerar regelbundet kvalitetsmätare för vården. Sjukhusspecifik kvalitetsinformation finns dock inte att tillgå. Kriterierna för kvaliteten och säkerheten i vården på sjukhus och hos andra serviceproducenter inom hälso- och sjukvården fastställs som bäst. Vid behov kan du be om ytterligare information vid den nationella kontaktpunkten i Kroatien.