Israel

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 100 eller 101.


Överenskommelse om social trygghet

Finland och Israel har slutit en överenskommelse om social trygghet som gäller folk- och familjepensionen samt barnbidrag och moderskapsunderstöd. För utsända arbetstagare omfattar överenskommelsen dessutom sjukförsäkringen och föräldraförmåner. En arbetstagare som är utsänd från Finland till Israel och familjemedlemmarna som flyttar med honom eller henne omfattas fortfarande av den finländska lagstiftningen och är berättigade till samtliga förmåner som ingår i den finländska sjukförsäkringen. Överenskommelsen innehåller inga föreskrifter om utgivande av hälso- och sjukvård när en person vistas tillfälligt i det andra avtalslandet.

Hälso- och sjukvård

Alla som är bosatta i Israel ska skriva in sig i sjukförsäkringsfonden senast sex månader efter flytten. Hälso- och sjukvårdssystemet i Israel håller allmänt sett hög kvalitet. Det finns ett omfattande nätverk av sjukhus och hälsostationer. Många läkare har studerat utomlands och kan oftast engelska. Tillgången till tjänster hos specialistläkare är täckande. Apoteken är välsorterade och det finns många apotek. I de större städerna finns även jourhavande apotek.

När du reser till Israel är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

På det israeliska hälsoministeriets webbplats finns information om kostnaderna inom den offentliga hälso- och sjukvården för utlänningar. Tjänsterna är vanligtvis dyrare än för personer som är bosatta i Israel. Vid behov kan du även kalla en läkare till hotellet. I nödfall kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett sjukhus.

Tandvård

I Israel finns ett i förhållande till befolkningen stort antal tandläkare varav de flesta är privatpraktiserande. Allmänt sett ersätter sjukförsäkringsfonderna inte tandvården för personer bosatta i Israel. De som bor i Israel kan emellertid skaffa sig en frivillig tilläggsförsäkring som ger rätt till tandläkartjänster kostnadsfritt eller till nedsatt pris. Tjänsterna inom den specialiserade tandvården är täckande.

Källor: Finlands ambassad, Tel Aviv, Israels hälsoministerium, The Israel Ministry of Tourism.