Irland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 999.


Akut insjuknande

Health Service Executive – HSE svarar på frågor om den offentliga sjukförsäkringen samt hälso- och sjukvården på Irland på informationsnumret 1850 24 1850 (samtal från Irland) måndag–lördag kl. 8–20. På HSE:s webbplats finns en karttjänst där man kan söka kontaktuppgifter till lokala allmänläkare, hälsovårdscentraler, sjukhus, tandläkare och apotek.

Läkare

Uppsök en allmänläkare (general practitioner, GP) som har ett avtal med Primary Care Reimbursement Service (PCRS) (de flesta läkarna har det). Mer information och kontaktuppgifter till allmänläkare får du antingen via den ovan nämnda karttjänsten eller vid lokala hälsokontor (Local Health Offices). Allmänläkare har bestämda mottagningstider som varierar för enskilda läkare. Om du behöver vård utanför mottagningstiderna får du kontaktinformation till den jourhavande läkaren i ditt område till exempel från meddelandet på läkarnas telefonsvarare. Du hittar den jourhavande läkaren även på HSE:s webbplats under rubriken ”Out of Hours Services”.

På mottagningen kan du ännu fråga läkaren om han eller hon hör till PCRS-systemet och ange att du vill ha vård enligt EU-föreskrifterna. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. På så sätt är vården kostnadsfri.

För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Om en allmänläkare skriver remiss åt dig, ange att du vill få vård av en specialistläkare som patient inom den offentliga hälso- och sjukvården. Då är vården kostnadsfri.

På Irland tar många specialistläkare emot patienter både från den offentliga och den privata sektorn. Som privatpatient kan du uppsöka en specialistläkare utan remiss från en allmänläkare, men då betalar du får vården själv.

Du kan även få vissa nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster relaterade till hörseln eller synen kostnadsfritt med det europeiska sjukvårdskortet. Du får mer information om dessa tjänster vid det lokala Health Office-kontoret.

Tandläkare

Brådskande tandvård för att lindra smärta eller reparera en tandprotes får du hos den lokala Health Office-tandläkaren som har ett avtal med PCRS. Vid Health Offices tandklinik får du även annan nödvändig vård. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. I brådskande fall är det bra att i förväg ta reda på om den tandläkare som du valt ger vård enligt EU-föreskrifterna. Du kan be om kontaktuppgifter till avtalstandläkare och -kliniker vid det lokala Health Office-kontoret eller på den lokala hälsovårdscentralen.

Läkemedel

Om en läkare som har avtal med PCRS förordnar åt dig receptbelagda läkemedel med en specialblankett, får du läkemedlen kostnadsfritt på apoteket (pharmacy eller chemist’s shop). Alla läkemedel är emellertid inte kostnadsfria.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker med remiss från en allmänläkare eller specialist som är med i PCRS-systemet. Då är öppenvården eller avdelningsvården på ett sjukhus kostnadsfri för patienter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om din vård ges helt eller delvis inom den privata hälso- och sjukvården är vården avgiftsbelagd. Om du behöver brådskande sjukvård kan du gå till akutmottagningen (Accident and Emergency unit) vid ett offentligt sjukhus. När du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling får du vården kostnadsfritt.

Ambulanstransporten i nödfall är kostnadsfri.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med  SV 128.

Att uppsöka vården

En heltäckande lista över serviceproducenter inom hälso- och sjukvården på Irland finns än så länge inte att tillgå.

På Irland finns 48 offentliga sjukhus och 21 privata sjukhus. Vårdköerna i de offentliga sjukhusen är ofta långa. Man får vård snabbare på de privata sjukhusen. Privata sjukhus är medlemmar i föreningen Independent Hospitals och uppgifterna om dem finns på adressen privatehospitals.ie.

Kontaktuppgifter till vårdenheter finns även på den irländska kontaktpunktens webbplats .

Vårdpraxis och kostnader för vården

På Irland behövs en remiss för att få vård. Om du uppsöker en sjukvårdsinrättning på Irland för ett ingrepp, ska du be en specialistläkare antingen i Finland eller på Irland skriva en remiss åt dig. En remiss skriven i Finland ska vara på engelska. Allmänläkare kan endast skriva remiss till konsultation hos specialistläkare. För åtgärder och vård på sjukhus krävs alltid remiss från specialistläkare.

När du söker dig till vård på Irland, ta med dig alla patienthandlingar med betydelse för din vård, till exempel patientjournaler, uppgifter om läkemedel som du använder och provsvar.

Prisinformation för offentliga sjukhus finns på HSE:s webbplats.

Priserna på privatsjukhus och för privata läkartjänster varierar. För att få en preliminär kostnadskalkyl är det bra att begära prisinformation direkt av vårdgivaren.

Kvalitet och säkerhet i vården

På Irland finns inga enhetliga kvalitets- och patientsäkerhetskriterier och serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården behöver inget tillstånd för att utöva verksamheten. Det är bra att noga läsa information om vårdenheten på dess webbplats. Vid behov kan du be om hjälp vid den nationella kontaktpunkten på Irland.