Indonesien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvård

Sjukhusen i Indonesien har inte samma standard som de europeiska. I storstäderna och turistmålen finns sjukhus som oftast har en rimlig standard. I Jakarta och på Bali är ett av de bästa alternativen den internationella SOS Medika klinik. I avsides trakter kan det vara svårt att få sjukhusvård och vårdstandarden är låg. De långsamma trafikförbindelserna gör det svårare att få åtkomst till vård. Redan i något allvarligare sjukfall flyttas man vidare till exempel till Singapore för fortsatt vård.

När du reser till Indonesien är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vid sjukfall måste man eventuellt evakueras med flyg, vilket är mycket dyrt. Vid sjukfall är också hemresan dyr och svår att organisera om man inte har en privat reseförsäkring. I vissa fall har sjukhus nekat vård för patienter som inte har haft en försäkring.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

I Indonesien finns flera olika apotek (Apotek) med mycket olika standard. En del apotek ingår i större kedjor och de har oftast ett bra sortiment. Tillgången till speciella läkemedel är bra att kontrollera i förväg. Se till att du får de vaccinationer och läkemedel som du behöver redan i god tid före du reser.

I de stora städerna finns apotek exempelvis i anslutning till affärer eller köpcentrum och de har samma öppettider som butikerna, ungefär klockan 10–21. Apotek finns även ofta i anslutning till sjukhus.