Grekland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 166.


Akut insjuknande

I Grekland ansvarar den allmänna socialförsäkringsinstitutionen Idryma Koinonikon Asfaliseon – Eniaio Tameio Asfalisis Misthoton (IKA-ETAM) för vårdkostnaderna. IKA-ETAM:s servicenummer är 5200 555 64 vid samtal från Grekland och +30 21 5200 555 64 vid samtal från utlandet och finländska abonnemang.

Det lönar sig att vara förberedd på långa väntetider på IKA:s kontor, läkarmottagningar och på sjukhus och dessa har inte nödvändigtvis lika omfattande tjänster som en del andra EU-/EES-länder. Det är också bra att tänka på att i avsides trakter, till exempel på de mindre öarna, är det lång väg till tjänster som lyder under IKA-ETAM. Om du i ett sådant fall vänder dig till en privat vårdgivare för vård, kan du ansöka om kostnadsersättning från FPA när du återvänt till Finland.

Tänk också på att besparingsåtgärderna och omstruktureringarna inom den offentliga förvaltningen i Grekland också gäller den offentliga hälso- och sjukvården. Därför är det bra att till exempel kontrollera hos lokala myndigheter vilka ersättningsprocent och priser för tjänsterna som gäller.

Läkare

Vid det lokala IKA-ETAM-kontoret kan du be om kontaktuppgifter till läkar- och tandläkarmottagningar som hör till IKA-ETAM-systemet. Vid läkarbesök får du vården kostnadsfritt när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Också nödvändig tandvård är i regel kostnadsfri. För tilläggsundersökningar, till exempel röntgenbilder och laboratorieprov, måste du emellertid ofta betala separata avgifter. För besök hos specialistläkare behöver du inte nödvändigtvis remiss från allmänläkare, men köerna kan vara mycket långa.

Läkemedel

Hämta ut receptbelagda läkemedel som en IKA-ETAM-läkare förordnat inom fem dagar från att receptet utfärdades. Visa förutom receptet också upp ditt europeiska sjukvårdskort på apoteket. Då betalar du en självriskandel på 25 procent på läkemedelspriset. Läkemedel är kostnadsfria för vissa grupper, till exempel långtidssjuka och gravida kvinnor.

Om du måste betala fullt pris för läkemedlet, kan du under din vistelse i Grekland ansöka om ersättning i efterhand vid IKA-ETAM:s kontor. Se till att du får kvitto och ditt recept tillbaka på apoteket. Klistra etiketterna som finns på läkemedelsförpackningen på receptet, så kan du ansöka om ersättning på basis av verifikaten.

Vård på sjukhus

Oftast blir man remitterad till sjukhuset av en läkare. Du kan samtidigt be att få IKA-ETAM:s betalningsförbindelse för att täcka vårdkostnaderna. Om du inte har en betalningsförbindelse, be att sjukhuset kontaktar IKA-ETAM:s kontor. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling eller ditt pass i sjukhusets reception. På så sätt borde vården vara kostnadsfri.

I nödfall kan du gå direkt till ett offentligt sjukhus eller akutmottagningen vid ett sjukhus som har avtal med IKA-ETAM. Första hjälpen och akutvård är alltid kostnadsfria.

Om du i samband med ett nödfall blir förd till ett privatsjukhus eller en privatklinik, visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och be att sjukhuset kontaktar IKA-ETAM inom tre dagar från händelsen. IKA-ETAM ska godkänna att din akutvård varit medicinskt nödvändig. Då betalar först själv för vården, men kan under din vistelse i Grekland ansöka om ersättning mot kvitton hos IKA-ETAM. Ansökan ska ställas inom sex månader. Av vårdkostnaden ersätts en lika stor andel för motsvarande vård vid en enhet som har avtal med IKA-ETAM.

I nödfall är ambulanstransporten till sjukhuset vanligtvis kostnadsfri. Du kan dock debiteras en liten klientavgift.

Transporter med flygambulans är kostnadsfria och de sköts av den nationella nödhjälpcentralen EKAV.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.