Förenta staterna

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Överenskommelse om social trygghet

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Förenta staterna gäller folkpensionen och familjepensionen. För utsända arbetstagare och andra som arbetar tillfälligt i Förenta staterna gäller överenskommelsen också sjuk- och föräldraförsäkringen samt barnbidraget. Överenskommelsen innehåller inga föreskrifter om utgivande av hälso- och sjukvård när en finländare vistas tillfälligt i Förenta staterna.

Hälso- och sjukvård

När du reser till Förenta staterna är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

I Förenta staterna finns ingen offentlig hälso- och sjukvård för alla medborgare. Hälso- och sjukvården regleras delvis av förbundsstaten, delvis av delstaterna. Den största delen av befolkningen omfattas av någon hälsoförsäkring, medan en del är helt utan sådana. Sjukhus är enligt lag förpliktade att i nödfall ta hand om alla patienter, men när den akuta livsfaran upphört, upphör även vårdskyldigheten. I Förenta staterna är hälso- och sjukvården kostnadsfri endast för amerikanska pensionärer och personer som får socialbidrag.

När du reser till Förenta staterna rekommenderas det starkt att du skaffar en täckande reseförsäkring för sjukfall och olycksfall. Avgifterna inom hälso- och sjukvården är mycket höga. Bara ett läkarbesök eller en sjuktransport i nödfall kan kosta flera hundra dollar. I allvarligare fall kan kostnaden uppgå till flera tusen dollar. Trots reseförsäringen bör man oftast vara förberedd att först betala för läkarbesöket själv, eftersom utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser inte alltid godkänns. I vissa fall kan man komma överens med sjukhuset och försäkringsbolaget om att fakturan betalas direkt via försäkringsbolaget.

Källor: Utrikesministeriet, Finlands ambassad, Washington, D.C.