Förenade kungariket

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 999. På nationella hälsovårdsservicen i Förenade kungariket (National Health Service, NHS) servicenummer 111 får du information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i icke-brådskande fall.


Akut insjuknande

Med det europeiska sjukvårdskortet kan du få vården i huvudsak kostnadsfritt på vårdenheter inom den nationella hälsovårdsservicen i Förenade kungariket (NHS). Du får närmare information på NHS webbplats, där du även hittar kontaktuppgifter till läkare, tandläkare och sjukhus som har ett avtal med NHS uppdelat enligt region.

Observera, att du inte får vård med det europeiska sjukvårdskortet på Isle of Man och på Kanalöarna, det vill säga Guernsey (bland annat Guernsey, Alderney, Herm och Sark), eller på Jersey, eftersom öarna är brittiska kronbesittningar och omfattas således inte av EU- och EES-bestämmelserna. Inte heller de utomeuropeiska territorierna Anguilla, Jungfruöarna, Montserrat, Turks- och Cacosöarna, Caymanöarna, Falklandsöarna eller Sydgeorgien och Sydsandwichöarna hör inte till Europeiska unionen.

Läkare

Uppsök en allmänläkare (general practitioner, GP) som har ett avtal med NHS. När du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen är vården kostnadsfri. För besök hos en specialistläkare (specialist) krävs vanligtvis en remiss frän en allmänläkare..

Vid mindre skador kan du på de flesta orterna även besöka en mottagning som i huvudsak bedrivs av sjukskötare (Walk-in centre eller Minor injuries unit). Vid dem får du vård utan tidsbokning.

Du kan även när som helst ringa NHS servicenummer 111 där du får hjälp med frågor kring hälsa och sjukdomar och blir hänvisad till den närmaste mottagningen som har öppet och som kan hjälpa dig med din sjukdom eller skada.

Tandläkare

När du behöver tandvård ska du vända dig till en tandläkare (dentist) som har avtal med NHS. Ange i samband med tidsbeställningen att du vill ha vård som patient inom NHS. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Inom tandläkarvården finns det tre avgiftsklasser för patienter inom NHS. Oftast är avgiften 19 eller 51 pund. För mer krävande behandlingar betalar du 223 pund. Vården är kostnadsfri för vissa grupper, till exempel barn under 18 år, heltidsstuderande samt gravida kvinnor och mödrar till barn under 1 år. Om du får vården kostnadsfritt markerar du detta på blanketten som du fyller i på mottagningen.

Läkemedel

Förutom av läkare kan även sjukskötare förordna läkemedel i lindriga sjukdomsfall. När du besöker apoteket (pharmacy eller chemist’s shop) för att hämta ut receptbelagda läkemedel ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Då betalar du en läkemedelsavgift om 8,20 pund. Om du behöver fler än tre olika läkemedel under din vistelse, kan du även betala en förhandsavgift om 29,10 pund på apoteket. För denna avgift får du köpa läkemedel i tre månader. Bland annat barn under 16 år, heltidsstuderande i åldern 16–18 år, personer som är 60 år eller äldre samt långtidssjuka är befriade från läkemedelsavgiften.

Också gravida kvinnor och mödrar till barn under 1 år får läkemedlen kostnadsfritt om de har ett intyg över att de är befriade från avgiften på grund av moderskap (maternity exemption certificate). Du kan fråga om eventuell befrielse från läkemedelsavgiften redan då läkaren skriver ut receptet. Om du blir befriad från avgiften markerar du den relevanta punkten på receptets baksida på apoteket.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker vanligtvis med remiss från en läkare, en tandläkare eller en ögonläkare. I en nödsituation kan du gå direkt till sjukhusets akutmottagning (Accident & Emergency department). Alla sjukhus har inte en sådan enhet. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling när du uppsöker sjukhuset så får du vården och läkemedlen utan kostnad. Du kan oftast fritt välja vilket sjukhus du vill gå till, bara det är en enhet som ingått avtal med NHS.

I nödfall är ambulanstransporten till sjukhuset kostnadsfri. Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport på hemresan till Finland, betalar du hela kostnaden själv.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.

Att uppsöka vården

Du kan söka serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i England i NHS söktjänst. Du kan begränsa sökningen med olika kriterier på specialområde och ort. Många serviceproducenter ger information om sin mottagning av patienter i söktjänsten. Det finns till exempel privata mottagningar som endast tar emot patienter under 18 år. I söktjänsten har användare även kunnat poängsätta sin åsikt om serviceproducenten.

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som har avtal med NHS samt privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som bedriver verksamhet i Skottland finns listade på webbplatsen för NHS i Skottland.

Serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som har avtal med NHS i Wales kan du söka på webbplatsen för NHS i Wales.

På det brittiska tandläkarförbundets (British Dental Association) webbplats finns söktjänsten Find-a-dentist, där du kan söka tandläkare.

Privatläkare, -tandläkare och -sjukhus samt andra privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården i Förenade kungariket kan även sökas på webbplatsen Private Healthcare UK. Du hittar även information om privatläkare i söktjänsten Specialist Info. Relativt få allmänläkare är verksamma inom den privata sektorn.

Anvisningar för och länkar till söktjänster där du hittar olika slags serviceproducenter inom hälso- och sjukvården, till exempel fysioterapeuter, optiker och kiropraktiker, finns på webbplatsen Patient.co.uk.

Vårdpraxis

I England behöver du remiss från en allmänläkare för besök hos specialistläkare, till exempel kirurg eller gynekolog, som har avtal med NHS och för sjukhusvård. Samma förfarande gäller i regel även i Wales, Skottland och Nordirland. Endast fysioterapi, en hälsokontroll, kosmetisk kirurgi, tandläkare, kliniker för sexuell hälsa och sjukhusens jourmottagningar kan uppsökas utan remiss.

Det rekommenderas ändå att du ber om remiss från en allmänläkare även då du uppsöker en privatpraktiserande specialistläkare i Förenade kungariket som inte har avtal med NHS. Det är bra att kontrollera detta hos specialistläkaren i förväg. Observera att de flesta allmänläkarna bedriver sin verksamhet inom NHS och privata allmänläkarmottagningar är ovanliga.

Vårdkostnaderna

Riktgivande information om priserna hos serviceproducenter inom hälso- och sjukvården som har avtal med NHS och som bedriver verksamhet i England finns på webbplatsen Gov.uk. Prisinformationen uppdateras årligen.

Regionvis information om kostnader och betalsätt kan även granskas i tjänsten Adviceguide som upprätthålls av medborgarrådgivningen i Förenade kungariket.

Information om kostnader inom den privata hälso- och sjukvården finns på webbplatsen Private Healthcare UK.

Kvalitet och säkerhet i vården

I England finns en kommitté för övervakning av kvaliteten i vården (Care Quality Commission) som utöver tillsyn av kvaliteten och säkerheten i den vård som ges av serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i regionen. Kommittén säkerställer att läkarna, tandläkarna, vårdhemmen och andra vårdgivare uppfyller de nationella kvalitetsstandarderna. Du kan läsa mer om standarderna på kommitténs webbplats. På webbplatsen hittar du även kvalitetsinformation och rapporter om alla serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården. Dessa uppdateras regelbundet.

Vården i Nordirland övervakas av Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA). RQIA inspekterar och bedömer regelbundet verksamheten av serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i regionen.