Dominikanska republiken

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Hälso- och sjukvård

I större städer och turistmål finns ett någorlunda tillräckligt utbud av privata hälso- och sjukvårdstjänster. Utanför de stora städerna varierar vårdstandarden mycket. Bland annat i Puerto Plata finns läkare med dygnet runt-jour och på hotellområdena finns läkarstationer.

När du reser till Dominikanska republiken är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

I huvudstaden Santo Domingo finns en offentlig sjuktransportservice men på andra ställen är serviceutbudet begränsat eller obefintligt. I stora städer finns privata larmserviceleverantörer. Hälso- och sjukvårdspersonalen talar bara sällan engelska.

Läkare accepterar vanligtvis inte finländska försäkringsbolags betalningsförbindelser, utan kostnaderna för läkarbesök och läkemedel debiteras i peso eller amerikanska dollar. Internationella kreditkort accepteras allt som oftast. Vårdkostnaderna i Dominikanska republiken kan bli höga. Recept och vårdartiklar måste du eventuellt betala själv. Efter resan kan du ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag mot kvitton.

Läkemedel

Läkemedel är allmänt sett mycket förmånliga i Dominikanska republiken. Recept behövs vanligtvis inte, förutom för narkotiska läkemedel som till exempel morfin.

Det finns gott om apotek på alla orter. De flesta apoteken har öppet kl. 8-20. Landets största apotekskedjor är Farmacia Carol och Farmax.

Källor: Utrikesministeriet, U.S. Department of State: A service of the Bureau of Consular Affairs, Foreign Affairs and International Trade Canada, social- och hälsoministeriet i Dominikanska republiken