Cypern

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 199 eller 112.


Akut insjuknande

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård vid vårdenheter som ingår i det statliga hälso- och sjukvårdssystemet på Cypern. Hälsoministeriet på Cypern ger information om hälso- och sjukvårdstjänsterna på engelska och grekiska. På webbplatsen finns även kontaktuppgifter till vårdgivare.

På Cypern finns också privata läkare och vårdenheter. Om du vänder dig till en privat vårdgivare för vård, betalar du hela vårdkostnaden själv. Undantag från detta är situationer där hälsonämnden remitterat dig till en privat vårdgivare för vård som de statliga vårdenheterna inte tillhandahåller.

Det europeiska sjukvårdskortet gäller endast i den grekisktalande delen av republiken Cypern, inte på öns turkiska område i norr. Om du reser till norra Cypern, kom ihåg att teckna en privat reseförsäkring.

Läkare

Uppsök en läkare vid en vårdenhet som ingår i det statliga systemet och visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. För besök hos specialistläkare behöver du remiss från en allmänläkare inom det statliga systemet.

För vården betalar du en självriskavgift som uppgår till 15 euro hos allmänläkare och 30 euro hos specialistläkare. För laboratorieprov och fortsatta undersökningar (till exempel röntgen) betalas separata tilläggsavgifter. Vissa specialgrupper, såsom studerande och långtidssjuka, får vården kostnadsfritt eller till nedsatt pris.

Tandläkare

Tandläkarvård ersätts vanligtvis inte, utan på Cypern betalar du hela kostnaden själv. Vissa specialgrupper, såsom personer över 65 år, personer som får invalidpension och kroniskt sjuka, får emellertid tandvård inom den offentliga sektorn antingen till nedsatt pris eller utan kostnad.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs remiss från en läkare. När du behöver brådskande vård kan du också uppsöka akutmottagningen vid ett statligt sjukhus. Visa upp din eventuella remiss samt ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling.

På akutmottagningen betalar alla patienter en självriskandel om 10 euro oberoende av vilken slags vård de fått. Bland annat personer över 65 år, personer som får invalidpension och kroniskt sjuka får rabatt på sjukhusavgifterna.

Läkemedel

För läkemedel som en läkare inom den offentliga sektorn förordnat kan du få partiell ersättning när du tar receptet till ett offentligt apotek och visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Bland annat personer över 65 år, personer som får invalidpension och kroniskt sjuka får ersättning som uppgår till 50 procent.

Ambulanstransport för att få nödvändig vård är kostnadsfri om patienten har det europeiska sjukvårdskortet och vårdgivaren är en vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med SV 128.