Bulgarien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Akut insjuknande

Du får information om ersättningarna inom sjukvården från den nationella sjukförsäkringskassan i Bulgarien (The National Health Insurance Fund, NHIF). Kontaktuppgifter till kassans regionala enheter (RHIF, 28 stycken) och information om lokala vårdpraxis finns på kassans webbplats på engelska.

Den som tillhandahåller sjukvårdstjänsten ska ha ett avtal med den nationella sjukförsäkringskassan. När du uppsöker vård är det bra att ha med sig förutom det europeiska sjukvårdskortet i original, också papperskopior av kortet som du kan ge till vårdpersonalen.

Tillgången till hälso- och sjukvård inom den offentliga sektorn i Bulgarien varierar. På landsbygden är tillgången till läkar- och sjukhustjänster mer begränsad än i större städer.

I Bulgarien finns även privata hälso- och sjukvårdstjänster. Om du söker dig till vård inom privatsektorn betalar du hela kostnaden själv. Observera att första hjälpen och transporter i resmålen i de bulgariska bergsområdena inte omfattas av den offentliga hälso- och sjukvården. Vårdkostnaderna för olyckor i dessa områden betalar du själv.

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med den nationella sjukförsäkringskassan. De flesta, det vill säga 90 procent av läkarna har ett avtal, men det är bra att kontrollera detta före besöket på mottagningen. Du kan begära kontaktuppgifter till läkare vid sjukförsäkringskassans kontor. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. På så sätt betalar du endast en konsumentskatteavgift för vården, som är 1 procent av minimilönen i Bulgarien (i juli 2014 var avgiften 2,90 bulgariska leva).

  • För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. För vården betalar du konsumentskatteavgiften. Om du besöker en specialist utan remiss, betalar du fullt pris för vården.
  • Avgiften för laboratorieprov är antingen 2 bulgariska leva eller motsvarande konsumentskatteavgiften (1 procent av minimilönen i Bulgarien).

Tandläkare

Tandläkare kan du besöka direkt. När din läkare har ett avtal med den nationella sjukkassan och du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling, får du behandlingar som NHIF ersätter till självriskkostnad. Kostnaden beror på åtgärden.

Läkemedel

Om din läkare skriver ut receptet på receptformulär nr 5, ska du hämta ut läkemedlen på ett apotek som har ett avtal med sjukkassan. När du visar upp det europeiska sjukvårdskortet och en identitetshandling, får du läkemedlen antingen kostnadsfritt eller till nedsatt pris. Ersättningen varierar enligt den bulgariska lagstiftningen. Du kan fråga din läkare på förhand hur mycket ersättning du får på apoteket. Om du får ett recept som inte är utfärdat på formulär nr 5, är läkemedlet inte ersättningsgillt. Dessa läkemedel kan du hämta ut i vilket apotek som helst.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs remiss från en läkare. Gå till ett sjukhus som har ett avtal med den nationella sjukförsäkringskassan. Visa upp remissen, ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling i receptionen. Då betalar du endast konsumentskatteavgiften för anstaltsvården och eventuellt separata avgifter för vårdartiklar. Konsumentskatteavgiften per dag är 2 procent av minimilönen i Bulgarien (i juli 2014 var avgiften 5,80 bulgariska leva). Om du under ett kalenderår får mer än tio dagar vård på sjukhus, tas avgiften inte ut efter den tionde dagen. Vård på sjukhus omfattar två kostnadsfria efterkontroller efter utskrivningen från sjukhuset.

Ambulanstransporten i nödfall är kostnadsfri. Du kan kalla på ambulans genom att ringa 150.

Om du måste betala hela kostnaden själv

Om du måste betala hela kostnaden för sådan vård inom den offentliga hälso- och sjukvården som du borde ha fått ersättning för med det europeiska sjukvårdskortet, kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan ansöka om ersättning antingen hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos FPA med blankett SV 128.