Australien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 000.


Överenskommelse om social trygghet

Australien och Finland har en överenskommelse om social trygghet som gäller nödvändig sjukvård. När en person bosatt i Finland vistas tillfälligt i Australien kan han eller hon få nödvändig vård för sin sjukdom antingen kostnadsfritt eller mot självriskandelen. Undantag från detta är personer som vistas i Australien med studentvisum och som måste teckna en sjukförsäkring för att få sitt visum.

Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller förolyckas. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Överenskommelsen om social trygghet omfattar inte Australiens externa territorier, Kokosöarna och Julön.

Du får hälso- och sjukvårdstjänster genom att visa upp ditt finländska pass och FPA-kort.

Hälso- och sjukvård

Ansvarig för den australiska sjukförsäkringen är socialministeriet Department of Human Services, i vars Medicare-kontor du kan fråga om tillgången till tjänster inom vården. På socialministeriets webbplats hittar du Medicare-kontorens kontaktuppgifter indelade enligt region. Vid kontoret får du även ett Medicare-kort, som du behöver när du uppsöker vård.

Visa upp ditt pass, visum eller uppehållstillstånd samt FPA-kort när du ansöker om kortet. Om kortet beviljas, skickas det till dig per post. Om din vistelse i Australien endast är kortvarig, kan det hända att du inte får kortet. Då anvisar Medicare-kontoret dig om hur du ska gå tillväga.

På webbplatsen Health Direct hittar du mer information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i Australien. På webbplatsen finns även en sökmotor där du kan söka serviceleverantörer.

Läkare

Du kan uppsöka en allmänläkare antingen vid hälsovårdscentralen (community health centre) eller på en privatläkarmottagning.

Läkaren kan ställa ut fakturan för vården på olika sätt. Det vanliga är att läkaren ber dig att visa ditt Medicare-kort. Då ersätter Medicare din vårdavgift direkt till läkaren och du behöver inte betala något. Också besök hos vissa offentliga specialistläkare är kostnadsfria.

Det är också möjligt att läkaren ger dig en faktura. Då ersätts vanligtvis inte hela vårdkostnaden, utan patienten betalar en självriskandel. Av privatläkarens taxa ersätter Medicare vanligtvis 75 procent.

Du kan betala fakturan själv och ansöka mot kvitton om partiell ersättning vid Medicare-kontoret. När du har betalat fakturan själv, kan läkarmottagningen i vissa fall även skicka en ersättningsansökan elektroniskt till Medicare, i vilket fall ersättningen betalas senare till ditt bankkonto. Alternativt kan du ta den obetalda fakturan till Medicare-kontoret. Kontoret utfärdar dig en check skriven till din läkare som ersätter en del av vårdkostnaden. Du ska ge checken till din läkare och också betala din självriskandel till läkaren.

För tandvård utgår i regel ingen ersättning, förutom för vissa behandlingar som ingår i programmet Chronic Disease Management. Ersättning betalas i regel inte heller för kompletterande tjänster inom hälso- och sjukvården, till exempel fysioterapi eller psykologtjänster.

Kostnaderna för sjuktransporter betalar du själv.

Läkemedel

Du kan få partiell ersättning av läkemedelskostnaderna när din läkare förordnar läkemedlen enligt Australian Pharmaceutical Benefits Scheme-systemet. I detta fall betalar du självriskandelen för dina läkemedel.

Vård på sjukhus

Visa upp ditt pass eller Medicare-kort i sjukhusets reception. På så sätt får du kostnadsfri vård på dag- eller bäddavdelningen i offentliga sjukhus som en offentlig patient (public patient).

Observera att också privatpatienter vårdas i offentliga sjukhus i Australien.

Om du vill få vård som privatpatient i ett offentligt eller privat sjukhus kan du få ersättning för 75 procent av sådana behandlingar och undersökningar utförda av läkare för vilka Medicare har fastställt en taxa. De övriga kostnaderna och avgifterna som uppstår betalar du själv eller via din privata sjukförsäkring.