Pass och identitetskort

I de andra nordiska länderna och i Förenade kungariket behöver du inte nödvändigtvis det europeiska sjukvårdskortet. I de andra nordiska länderna får du medicinskt nödvändig vård också med ditt pass eller identitetskort och i Förenade kungariket med ditt pass.


Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet i de andra nordiska länderna och i Förenade kungariket, men det är inte nödvändigt. Vårdgivaren behöver vanligtvis veta din bostadsadress i Finland.

I Australien får du vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma villkor och till samma pris som lokala invånare när du visar upp ditt finländska pass och FPA-kort till vårdgivaren.

Om du behöver vård utanför Europa eller Australien, får du vård i enlighet med mottagarlandets lagstiftning och servicesystem. Det är alltid bra att ta med sig passet eller en passkopia samt reseförsäkringshandlingar till vårdenheten.

Om du har förlorat ditt pass

Om du är utomlands och har förlorat ditt pass, ska du förlustanmäla passet på en lokal polisstation.

  • Du kan ansöka om nytt pass på Finlands ambassader, generalkonsulat och konsulat.
  • Om du har förlorat ditt pass i ett land där det inte finns en finländsk beskickning kan du vända dig till beskickningen för ett annat EU-land. Du får en särskild EU-resehandling, Emergency Travel Document, för hemresan.