Förhandstillstånd (blankett S2)

Förhandstillståndet för planerad vård utomlands beviljas med blankett S2. Med förhandstillståndet får du vård mot samma klientavgift som lokala invånare inom landets offentliga hälso- och sjukvård.


Blankett S2 används vanligtvis då en person söker sig till ett annat EU-/EES-land för planerad vård. Blankett S2 är en betalningsförbindelse som innebär att vårdgivaren fakturerar vårdkostnaden i efterhand av den instans som utfärdat blanketten.

  • Om FPA har utfärdat dig ett förhandstillstånd med blankett S2 ska du lämna blanketten till vårdgivaren. FPA ger dig anvisningar om hur du ska gå tillväga med blanketten.
  • Om du har fått ett förhandstillstånd från utlandet för vård i Finland, ska du lämna blanketten till vårdgivaren inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Blankett S2 är en pappersblankett i storleken A4 och standardiserad inom EU. Myndigheten fyller i alla nödvändiga uppgifter på blanketten.

Varje land utfärdar blanketten på sitt eget officiella språk. FPA utfärdar blanketter på finska och svenska, i undantagsfall kan även den engelskspråkiga blanketten användas.

Du kan ansöka om förhandstillstånd för planerad vård hos FPA med blankett SV 129.

Användning av blankett S2 i andra situationer

I undantagssituationer kan mottagarlandet kräva blankett S2 även i samband med vård som du borde få med det europeiska sjukvårdskortet. Sådana situationer uppkommer ibland när en klient behöver vård vid en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning.

Om vårdgivaren, sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan myndighet i mottagarlandet ber om blankett S2 eller om något annat intyg för vården, kontakta då FPA:s center för internationella ärenden.