Förhandstillstånd (blankett E 112 eller S2)

Förhandstillståndet för planerad vård utomlands beviljas med blankett E 112 eller S2. Med förhandstillståndet får du vård mot samma klientavgift som lokala invånare inom landets offentliga hälso- och sjukvård.


Blankett E 112 eller S2 används vanligtvis då en person söker sig till ett annat EU-/EES-land för planerad vård. Blankett E 112 eller S2 är en betalningsförbindelse som innebär att vårdgivaren fakturerar vårdkostnaden i efterhand av den instans som utfärdat blanketten.

  • Om FPA har utfärdat dig ett förhandstillstånd med blankett E 112/S2 ska du lämna blanketten till vårdgivaren. FPA ger dig anvisningar om hur du ska gå tillväga med blanketten.
  • Om du har fått ett förhandstillstånd från utlandet för vård i Finland, ska du lämna blanketten till vårdgivaren inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Blankett E 112/S2 är en pappersblankett i storleken A4 och standardiserad inom EU. Myndigheten fyller i alla nödvändiga uppgifter på blanketten.

Varje land utfärdar blanketten på sitt eget officiella språk. FPA utfärdar blanketter på finska och svenska, i undantagsfall kan även den engelskspråkiga blanketten användas.

Du kan ansöka om förhandstillstånd för planerad vård hos FPA med blankett SV 129.

Användning av blankett E 112 eller S2 i andra situationer

I undantagssituationer kan mottagarlandet kräva blankett E 112 eller S2 även i samband med vård som du borde få med det europeiska sjukvårdskortet. Sådana situationer uppkommer ibland när en klient behöver vård vid en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning.

Om du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och om FPA vid tidpunkten för flytten betalar ut en dagpenning som ingår i någon förmån kan du få blankett S2 från FPA för registrering av rätten till vård. Blanketten utfärdas för den period för vilken FPA betalar ut dagpenning till dig. Lämna blanketten för registrering till sjukförsäkringsinstitutionen i ditt nya bosättningsland. I de nordiska länderna används blankett S2 emellertid inte för detta syfte, utan endast som förhandstillstånd för planerad vård.

Om vårdgivaren, sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan myndighet i mottagarlandet ber om blankett E 112 eller S2 eller om något annat intyg för vården, kontakta då FPA:s center för internationella ärenden.