Europeiskt sjukvårdskort

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Visa kortet till vårdgivaren. Kortet ska vara giltigt vid den tidpunkt då vården ges.


Medicinskt nödvändig vård är vård om vilken beslut fattas av en läkare eller någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården. Det är vård som du måste få i vistelselandet för att kunna tryggt fortsätta din utlandsvistelse enligt planerna. Behovet av medicinskt nödvändig vård kan uppkomma förutom på grund av plötsligt insjuknande, också på grund av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning.

Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse i mottagarlandet som varar högst sex månader.

Var också förberedd att styrka din identitet med pass eller ett officiellt identitetskort till vårdgivaren. Observera att körkortet oftast inte duger som legitimationshandling utomlands.

Det europeiska sjukvårdskortet (FPA)

Du får det europeiska sjukvårdskortet hos din egen sjukförsäkringsinstitution

Det europeiska sjukvårdskortet beviljas av det land där du är sjukförsäkrad eller som ansvarar för kostnaderna för din hälso- och sjukvård. Kortet är personligt, med andra ord behöver alla ett eget kort. Nyfödda barn får vård med sin mors europeiska sjukvårdskort.

I Finland utfärdas kortet av FPA. Ansök om det europeiska sjukvårdskortet vid FPA

Kortet är avgiftsfritt. FPA skickar hem ditt kort ungefär en vecka efter att du beställt det.

Det europeiska sjukvårdskortet är standardiserat inom EU. Informationen på kortet är identisk på alla språk. Varje land utfärdar kortet på sitt eget officiella språk. Kortet kan vara ett separat kort eller också kan det kombineras med landets nationella sjukförsäkringskort.

Kortet som utfärdas av FPA är

  • ett blått, dubbelsidigt plastkort
  • finsk- eller svenskspråkigt
  • giltigt i högst två år i taget.

Europeiskt sjukvårdskortEuropeiskt sjukvårdskort

FPA skickar automatiskt ett nytt kort till din hemadress ungefär en månad innan giltighetstiden på det gamla kortet går ut.

Det europeiska sjukvårdskortet heter

  • på engelska European Health Insurance Card
  • i Finland på svenska Europeiskt sjukvårdskort
  • i andra länder på svenska Europeiska sjukförsäkringskortet
  • på franska Carte européenne d’assurance maladie
  • på tyska Europäische Krankenversicherungskarte
  • på spanska Tarjeta Sanitaria Europea.

Om kortet används ofta förkortningen EHIC från engelskans European Health Insurance Card, och ofta kallas kortet för EHIC-kortet (EHIC-card).

Om du inte har kortet

Om du inte hinner få kortet före din resa eller om du redan är utomlands och har inte det europeiska sjukvårdskortet, kan du få ett provisoriskt intyg som ersätter kortet vid FPA:s center för internationella ärenden

Om du är på sjukhus i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz, kan FPA:s center för internationella ärenden även skicka intyget direkt till sjukhuset. Också det vårdgivande sjukhuset kan begära att FPA skickar dem ett intyg som ersätter det europeiska sjukvårdskortet.

Med det provisoriska intyget får du vård på samma villkor som med det europeiska sjukvårdskortet. Intyget är avgiftsfritt och giltigt så länge din utlandsvistelse pågår, dock högst ett år.

Intyget är en pappersblankett i storleken A4 som är standardiserad inom EU. FPA skickar intyget oftast på finska.

Det europeiska sjukvårdskortet används endast inom den offentliga hälso- och sjukvården

Det europeiska sjukvårdskortet accepteras inom mottagarlandets offentliga hälso- och sjukvård. Du kan använda kortet när vårdgivaren ingår i landets offentliga hälso- och sjukvårdssystem eller tai har tecknat ett avtal med landets lagstadgade sjukförsäkringssystem. När du använder kortet betalar du samma klientavgift för vården som en lokal patient i en motsvarande situation. Vårdkostnaderna debiteras av FPA i efterhand, du behöver alltså inte själv betala dem. FPA ersätter kostnaderna till det vårdgivande landet.

Visa det europeiska sjukvårdskortet till vårdgivaren direkt i början av vården.

Om vårdgivaren inte accepterar det europeiska sjukvårdskortet kan du fråga landets sjukförsäkringsinstitution var kortet är giltigt. Vårdgivaren kan vara en serviceproducent inom mottagarlandets privata hälso- och sjukvård där det europeiska sjukvårdskortet inte används.

Om du inte får medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukförsäkringskortet i den offentliga hälsovården i mottagarlandet, kan du utreda saken via Europeiska kommissionens service SOLVIT. SOLVIT påminner myndigheterna om dina rättigheter i EU och försöker lösa ditt problem tillsammans med dem.

Läs mera om servicen SOLVIT på en sida www.solvit.eu.

Om vårdgivaren, sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan myndighet i mottagarlandet ber om något annat intyg för vården, kontakta då FPA:s center för internationella ärenden.

Om du själv måste betala vårdkostnaderna, kan du på basis av det europeiska sjukvårdskortet ansöka om ersättning för kostnaderna i efterhand hos sjukförsäkringsinstitutionen i mottagarlandet. Du kan också ansöka om ersättning i efterhand hos FPA med blankett SV 128.