Europeiskt sjukvårdskort för pensionärer

FPA utfärdar dig det europeiska sjukvårdskortet om du är bosatt i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland ansvarar för dina vårdkostnader. Kortets baksida är limegrön.


Med kortet får du medicinskt nödvändig vård under din tillfälliga vistelse utanför ditt hemland i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Kortet fungerar alltså på samma sätt i bosättningslandet som det europeiska sjukvårdskortet i allmänhet.

Europeiskt sjukvårdskortEurooppalainen-sairaanhoitokortti-elakelaiselle

Med kortet får du dessutom den vård som du behöver på samma villkor och till samma pris inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland som människor bosatta i Finland samt direktersättning inom den privata hälso- och sjukvården, för läkemedelsinköp på apotek och för ambulanstransporter.

I bosättningslandet använder du ett lokalt sjukförsäkringskort eller något annat intyg som en myndighet har utfärdat

FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet till pensionärer när omständigheterna kring den sociala tryggheten i anslutning till flytten har utretts. FPA utfärdar kortet automatiskt till pensionärer, för vars vårdkostnader Finland ansvarar efter utflyttning.

Om vårdgivaren, sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan myndighet i mottagarlandet ber om något annat intyg för vården, kontakta då FPA:s center för internationella ärenden.