E- och S-blanketterna om boende

Om du flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och något annat länd än ditt bosättningsland ansvarar för dina vårdkostnader, registrerar socialförsäkringsmyndigheterna uppgifterna om din rätt till vård på pappersblanketter. Genom att registrera blanketten bekräftas också att ditt bosättningsland kan fakturera dina vårdkostnader av det land som utfärdat blanketten.


I Finland hanteras E- och S-blanketterna som gäller rätten till vårdförmåner av FPA. Det finns olika blanketter för olika grupper och blanketterna är standardiserade inom EU. För registrering av rätten till vårdförmåner används följande blanketter:

  • E 106: arbetstagare
  • E 109: familjemedlemmar
  • E 120: pensionssökande
  • E 121: pensionärer och deras familjemedlemmar
  • S1: alla.

Dessa blanketter används emellertid vanligtvis inte om du flyttar mellan de nordiska länderna eller mellan Förenade kungariket och Finland.

Varje land utfärdar blanketten på sitt eget officiella språk. FPA utfärdar blanketter på finska och svenska, i undantagsfall kan även den engelskspråkiga blanketten användas.

FPA skickar blanketten direkt till myndigheten i det andra landet eller till dig när du flyttar från eller till Finland. FPA ger dig även anvisningar om hur du ska gå tillväga när du har fått blanketten.

  • Om du får E- eller S-blanketten från FPA ska du lämna den för registrering till sjukförsäkringsinstitutionen i ditt nya bosättningsland eller någon annan myndighet i mottagarlandet som ansvarar för tjänsterna inom hälso- och sjukvården i landet.
  • Om du flyttar till Finland och har fått E- eller S-blanketten från ett annat land ska du lämna blanketten till FPA för registrering.

FPA utfärdar E- eller S-blanketten på eller utan begäran. Du kan ansöka om E- eller S-blanketten hos FPA

  • med blankett SV 140 när du flyttar från Finland till utomlands eller om något annat land ansvarar för dina sjukvårdskostnader
  • med blankett SV 141 när du flyttar till Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Om vårdgivaren, sjukförsäkringsinstitutionen eller någon annan myndighet i mottagarlandet ber om E- eller S-blanketten, lämna in ansökningsformulär SV 140 eller SV 141 till FPA eller kontakta FPA:s center för internationella ärenden.