Hur du intygar din rätt till vård utomlands

För att utomlands få vård inom landets offentliga hälso- och sjukvård mot den lokala klientavgiften, måste du intyga din rätt till vård med ett intyg över rätt till vårdförmåner. Vilket dokument som godkänns som ett intyg över rätt till vårdförmåner beror på landet och syftet med din vistelse. Intyget över rätt till vårdförmåner ska vara giltigt vid den tidpunkt då vården ges. Intyg över rätt till vårdförmåner utfärdade av FPA är inte avgiftsbelagda.


Intyg över rätt till vård är

Visa upp det europeiska sjukvårdskortet eller ett provisoriskt intyg som ersätter det, ditt pass eller en officiell identitetshandling, förhandstillståndet för planerad vård utomlands eller betalningsförbindelsen för en köpt tjänst inom vården direkt till vårdgivaren. Då bör du få vård mot samma klientavgift som lokala invånare i en motsvarande situation.

E- och S-blanketterna om boende samt blankett SF/Q4 ska först registreras hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller hos en annan myndighet som ansvarar för mottagarlandets hälsovårdssystem. Efter registreringen kan du använda hälso- och sjukvårdstjänsterna i mottagarlandet på samma villkor som de lokala invånarna.

Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner, ansvarar du själv för vårdkostnaderna

För att få vård mot samma klientavgift som de som är bosatta i landet ska du intyga din rätt till vård utomlands med någon av de ovan nämnda handlingarna. Om du inte har ett intyg över rätt till vårdförmåner, betalar du vanligtvis vårdkostnaderna själv. Vilken handling du ska använda beror på situationen och syftet med din vistelse i landet. E- och S-blanketterna om boende samt blankett SF/Q4 ska först registreras hos mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution.