Hjälp i nödfall utomlands

Om du behöver brådskande vård under din utlandsvistelse, ring nödnumret eller uppsök närmaste sjukhus. Du kan också få hjälp av researrangören, den finländska representationen, representationen för något annat EU-land eller olika organisationer.


Nödnumret är 112 i alla EU-länder. 112 används som nödnummer även i Norge, Schweiz, Israel, Ryssland och Turkiet.

När du reser utomlands kan det vara nyttigt att ha telefonnummer för nödfall sparade i mobiltelefonen. Att spara en anhörigs telefonnummer med förkortningen ICE (in case of emergency) i mobilen gör det lättare att kontakta närstående.

Också nedan listade instanser kan ge dig hjälp och råd under din utlandsvistelse.

Researrangören

Om du har köpt en paketresa får du vid behov hjälp av researrangörens lokala representanter, till exempel guiderna, vid sjukfall, olyckor och andra olycksfall.

Om en guidetjänst inte ingår i paketresan, kan du kontakta researrangörens representant. Om researrangören inte har en representant vid resmålet eller nära det, ska du kontakta researrangören i Finland.

Finlands representation i destinationen

Finlands utrikesrepresentationer och konsulat hjälper nödställda finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland utomlands.

Myndigheterna i vistelselandet kan underrätta Finlands representation om sjukfall eller olyckor under en tillfällig utlandsvistelse om du reser utan anhöriga eller vänner och researrangören inte lyckas få kontakt med dina anhöriga. Representationen kan även hjälpa till med att nå en anhörig i Finland.

Vid dödsfall hjälper representationen med hemtransporten av den avlidne och med andra praktiska arrangemang.

Observera att representationerna inte kan betala sjukhus- eller hotellfakturor eller bevilja betalningsförbindelser till exempel för sjukhusavgifter.

Du får mer information om utrikesministeriets hjälpmöjligheter utomlands vid utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden

  • dygnet runt-jour +358 9 160 555 55 vid samtal från utlandet
  • utrikesministeriets telefonväxel +358 295 350 000 vid samtal från utlandet

Om Finland inte har en representation i resmålet, kan du i nödfall be om hjälp vid representationen för ett annat EU-land.

SOS Internationals resenödtjänst

SOS International hjälper nordiska resenärer i hela världen i samarbete med flera reseförsäkringsbolag.

Resenödtjänstens journummer är +45 701 050 54. Nödcentret har jour dygnet runt, året om.

Kyrkan och medborgarorganisationer

Också finländska medborgarorganisationer och andra instanser som bedriver verksamhet utomlands kan hjälpa dig i utlandet

FPA:s center för internationella ärenden

Om du har tappat bort ditt europeiska sjukvårdskort eller om du inte har kortet, kan FPA:s center för internationella ärenden skicka dig ett intyg som ersätter kortet. Vid behov kan intyget även skickas direkt till sjukhuset.

Kontaktuppgifter till FPA:s center för internationella ärenden

  • samtal från utlandet +358 20 634 0200, vardagar kl. 8–18
  • helsinki(at)kela.fi
  • fax från utlandet +358 20 634 1599