Kunskapsnätverk för ovanliga sjukdomar

Europeiska kommissionen har instiftat kunskapsnätverk mellan EU-länderna med kunskapscentra för hälso- och sjukvården samt experter. Syftet med nätverken är att göra det lättare att hitta expertis kring ovanliga sjukdomar i andra länder, om denna expertis inte finns i patientens hemland. De första 24 nätverken inledde sin verksamhet i mars 2017.


Med europeiska kunskapsnätverk avses nätverk som täcker hela EU-området och där yrkesmänniskor inom hälsoområdet samt kunskapscentra som specialiserat sig på behandling av ovanliga sjukdomar i olika länder kan utbyta information och sakkunskap om vården. Verksamheten inom kunskapsnätverken bygger på frivilligt deltagande av yrkesmänniskor inom hälso- och sjukvården samt av organisationer. Genom att grunda kunskapsnätverk vill man stärka forskningen om ovanliga sjukdomar och en kostnadseffektiv användning av resurserna.

Europeiska kunskapsnätverk

  • tillämpar gemensamma europeiska principer på ovanliga sjukdomar som kräver specialvård
  • fungerar som centrum för forskning och expertis inom vården av patienter från andra EU-länder
  • säkerställer vid behov tillgången till vårdtjänsterna.