Din rätt till vård när du flyttar utomlands

När du flyttar utomlands avgörs din rätt till vård beroende på mottagarlandet, syftet med flytten och dess varaktighet. Magistraten registrerar din hemkommun vid flytt.


När du flyttar utomlands permanent upphör din rätt till den finländska sjukförsäkringen och din rätt att använda den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster som kommuninvånare vanligtvis på flyttdatumet.

Rätten att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baseras i första hand på hemkommunen. Om du har en hemkommun i Finland, kan du alltid använda alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården som kommuninvånare. Beslut om hemkommun fattas av magistraten.

Om du är sjukförsäkrad i Finland, får du ersättning för kostnader för privat hälso- och sjukvård i Finland och för kostnader för vård utomlands. Alla sjukförsäkrade har ett FPA-kort.

Vissa persongrupper kan få vård eller ersättningar i Finland även om de vistas utomlands stadigvarande. Sådana personer är till exempel utstationerade arbetstagare och studerande som avlägger hela examen utomlands. Kontakta FPA för att ta reda på om du hör till en sådan persongrupp.

Vid bestämmande av din rätt till vård i mottagarlandet och i Finland är det ofta också av betydelse huruvida din flytt är tillfällig eller permanent. En tillfällig flytt betyder vanligtvis att utlandsvistelsen varar högst sex månader.

När du flyttar utomlands måste du meddela detta till FPA, om du får FPA:s förmåner. Anmäl din flytt utomlands också till magistraten.