Långvariga sjukdomar

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård för din långvariga sjukdom under en tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz.


Det europeiska sjukvårdskortet (FPA)

En läkare eller någon annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården vid vårdenheten avgör vilken slags vård och vilka undersökningar din långvariga sjukdom kräver.

Vilken slags vård du får för din långvariga sjukdom bestäms alltid enligt vistelselandets lagstiftning. Vården eller undersökningarna i samband med vården är inte nödvändigtvis desamma som i Finland.

Du kan fritt resa utomlands för att få vård för en långvarig sjukdom. Utanför Europa avgör mottagarlandets lagstiftning om du har rätt att få vård. Utanför EU/EES och Schweiz betalar du oftast själv kostnaderna för vården och undersökningarna.

Om du har själv betalat alla kostnaderna för den nödvändiga vården och undersökningarna vid en långvarig sjukdom ska du ansöka om ersättning hos FPA med blankett SV 128 inom sex månader från att du betalat kostnaderna.

Kom överens om vården i förväg om den kräver specialarrangemang

Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga vistelse i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz, ska du i förväg komma överens om ordnandet av vården med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.