Kvalitet i vården och patientsäkerhet

På vård utomlands tillämpas alltid det vårdgivande landets patientförsäkring om landet har en sådan. I varje EU-land finns ett lagstadgat försäkringssystem för patientskador.


Du kan fråga vilka krav som gäller för kvaliteten i vården och patientsäkerheten vid mottagarlandets kontaktpunkt.

Kontaktpunkterna ger information åtminstone om följande:

 • landets hälso- och sjukvårdssystem
 • kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvårdstjänsterna
  • krav gällande kvaliteten och patientsäkerheten samt ansvariga instanser
  • tillsynsmyndigheter
  • åtgärder om en vårdinrättning inte följer kraven
 • om en vårdinrättning är registrerad och har tillstånd att erbjuda en viss behandling
 • vilket system för kontroll av kvalitet och säkerhet vårdinrättningen hör till
 • patientens rättigheter i landet.

Vid kontaktpunkten får du även råd om du får felaktig vård eller om du inte är nöjd med den vård som du har fått.

Vårdgivaren ska ge information om olika behandlingsalternativ och sin egen verksamhet

Vårdgivaren ska ge dig tillräckligt mycket information vården och åtgärderna som planeras för att du ska kunna göra medvetna val angående din vård. Vårdgivaren ska berätta för dig

 • om olika behandlingsalternativ
 • om vårdens kvalitet och säkerhet vid vårdinrättningen
 • om vårdinrättningens tillstånd och registreringar
 • om vårdinrättningens ansvarsförsäkringar.

Du kan själv påverka säkerheten av din vård

Du kan också själv påverka säkerheten av din vård Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sammanställt en guide med information om dina möjligheter att påverka säkerheten i din vård. Du har nytta av guiden även då du får vård utomlands.