Hjälpmedel utomlands

Du kan ta med dig ett hjälpmedel som du fått i Finland till utlandet om du planerar en tillfällig vistelse utomlands. Du ansvarar själv för transporten av hjälpmedlet och för transportkostnaderna. Om ditt hjälpmedel går sönder utomlands ansvarar du också själv för servicen och reparationerna. Om du flyttar utomlands permanent, får du vanligtvis ta personliga hjälpmedel med dig.


Om ditt hjälpmedel går sönder utomlands

 • ersätter finländska myndigheter vanligtvis inte kostnaderna för service och reparation av hjälpmedel som uppstått utomlands och de ordnar inte heller reparationer utomlands,
 • är finländska myndigheter inte förpliktade att leverera ett nytt hjälpmedel till dig till utlandet
 • ansvarar du själv för ordnandet av transport och för transportkostnaderna, om du vill att ett nytt hjälpmedel ska levereras till dig till utlandet
 • får du ditt hjälpmedel reparerat eller ersatt med ett nytt inom den offentliga hälso- och sjukvården när du har återvänt till Finland.

Om du insjuknar utomlands och får brådskande vård eller annan medicinskt nödvändig vård, kan vårdgivaren förse dig med ett hjälpmedel. Olika länder har mycket olika praxis när det gäller anskaffande och utlämning av hjälpmedel. I en del länder ingår hjälpmedel i vården; till exempel i de nordiska länderna får du kryckor direkt av vårdgivaren. I en del länder måste du köpa eller hyra hjälpmedlet mot en avgift.

Boende utomlands

Om du flyttar permanent utomlands från Finland baseras din rätt till hjälpmedel oftast i magistratens registrering av din hemkommun.

 • Om du har en hemkommun i Finland, kan du använda ett hjälpmedel som du fått inom den offentliga hälso- och sjukvården även efter att du flyttat. Du kan även låta underhålla ditt hjälpmedel inom den offentliga hälso- och sjukvården när du är i Finland.
 • Om du inte har en hemkommun i Finland, kan inte du låta underhålla ditt hjälpmedel i Finland.

Om du flyttar från Finland utanför EU/EES eller Schweiz och inte har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, upphör din rätt att få nya hjälpmedel från Finland. Du kan få tillgång till hjälpmedel som du behöver på basis av mottagarlandets lagstiftning, genom en privat försäkring eller genom att betala för det själv.

Om du flyttar från Finland till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz, inte har en hemkommun i Finland efter flytten och Finland ansvarar för dina vårdkostnader efter flytten, bibehåller du din rätt att få nya hjälpmedel från den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du kan också låta underhålla och reparera ditt hjälpmedel samt byta ut det mot ett nytt inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Vanligtvis kan du också få ett hjälpmedel i ditt bosättningsland som beviljar hjälpmedlet i enlighet med sin lagstiftning och sitt system. Mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller någon annan myndighet med ansvar för hälso- och sjukvården är vanligtvis det bästa stället att begära mer information om hur man får och skaffar sig hjälpmedel.

Om du inte har fått hjälpmedlet vid tidpunkten för flytten

Du bibehåller din rätt att få hjälpmedlet från den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, om följande villkor uppfylls:

 • Du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz.
 • Du har i Finland fått ett beslut om att ett hjälpmedel ska beviljas åt dig.
 • Du har vid tidpunkten för flytten ännu inte fått hjälpmedlet.

Sådana hjälpmedel är åtminstone

Proteser

 1. ortopediska proteser
 2. synhjälpmedel, till exempel ögonproteser
 3. tandproteser (fasta och avtagbara)

Viktiga hjälpmedel

 1. rullstol, ortoser, skor och andra hjälpmedel för rörligheten, stående och sittande
 2. kontaktlinser, linser som förstorar och prismaglasögon
 3. hjälpmedel för hörsel och kommunikation
 4. nebulisatorer
 5. obturatorproteser för munhålan
 6. tandställningar.

Om Finland efter att du har flyttat inte ansvarar för dina vårdkostnader, kan du efter din flytt inte längre låta underhålla eller reparera ditt hjälpmedel som du fått via den offentliga hälso- och sjukvården eller byta ut det mot ett nytt i Finland.