Om du insjuknar utanför Europa

Din rätt till vård i länder utanför EU/ESS, Schweiz eller Australien baseras på mottagarlandets lagstiftning och i allmänhet blir du tvungen att själv betala kostnaderna för vården.


Du har inte automatiskt rätt till sjukvård i dessa länder. Vanligtvis betalar du dina vårdkostnader själv och därför rekommenderas det att du tecknar en privat försäkring. Med det europeiska sjukvårdskortet kan du inte få vård eller bevisa din rätt till vård i länder utanför EU/EES eller Schweiz.

Vården ges alltid i enlighet med det vårdgivande landets lagstiftning och hälso- och sjukvårdssystem. Läkaren eller en annan yrkeskunnig person inom hälso- och sjukvården beslutar om vården som ges till dig, vårdåtgärderna och vårdens omfattning.

Om du har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av plötsligt insjuknande, försämring av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand med blankett SV 128.

Australien

Enligt bilateral konvention mellan Finland och Australien kan du få omedelbar vård inom landets offentliga hälso- och sjukvård under en tillfällig vistelse i Australien. Du får vård för vilken som helst sjukdom som kräver omedelbar medicinsk vård.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien får du vården antingen kostnadsfritt eller till samma pris som lokala invånare när du visar upp ditt FPA-kort och pass.