Akut insjuknande utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Utanför EU-området står du vanligtvis själv för vårdkostnaderna.


Du får medicinskt nödvändig vård i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz om du insjuknar plötsligt eller behöver vård på grund av försämring av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning. Du får vården till samma pris och på samma sätt som lokala invånare när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort inom landets offentliga hälso- och sjukvård.

I Australien får du under din tillfälliga vistelse i landet omedelbar vård som du behöver inom landets offentliga hälso- och sjukvård. Du betalar då den lokala klientavgiften. Visa ditt pass och FPA-kort till vårdgivaren.

Med tillfällig vistelse avses vanligtvis en vistelse i mottagarlandet som varar mindre än sex månader.