Apoteken kan vid behov be kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kontrollera rätten att förordna läkemedel hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i ett annat medlemsland. Begäran skickas till kontaktpunkten per e-post (yhteyspiste(at)kela.fi). För att utreda saken behöver kontaktpunkten information om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet (namn, yrkeskvalifikationer, kontaktuppgifter, arbetsadress och land) samt information om läkemedlet. Om meddelandet innehåller känsliga personuppgifter ska datasekretessen tryggas. Vid behov kan man be kontaktpunkten öppna en skyddad e-postförbindelse.

Kontaktpunkten ber myndigheterna i ett annat EU-land om information via ett system för elektronisk informationsöverföring (IMI). Tills vidare kan man genom IMI-systemet be om information om recept endast från EU-länder.

Det kan ta flera arbetsdagar att utreda saken beroende på hur snabbt myndigheten i det land som tar emot begäran svarar på den. Det går inte att få information omedelbart eftersom EU-länderna inte har något gemensamt register över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.