Resor i samband med vård i internationella situationer

Om en patient får vård i Finland på basis av EU-lagstiftning eller en överenskommelse om social trygghet ersätter FPA i vissa situationer transportarrangören för de resekostnader som uppstått i Finland. FPA ersätter också sjukhustransporter mellan de nordiska länderna. Vanligen betalar patienten själv resekostnaderna i gränsöverskridande situationer och ansöker om ersättning från FPA i efterhand.


Med det europeiska sjukvårdskortet får man ambulanstransport till självriskpris

En patient som kommer från utlandet får med det europeiska sjukvårdskortet transport med ambulans och räddningshelikopter så att patienten endast betalar självriskandelen om 25 euro för resan. Om patienten inte har ett europeiskt sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet svarar han eller hon i regel själv för kostnaderna för transporten. Personer som kommer från EU-/EES-länder eller Schweiz, från Australien eller Québec i Kanada kan i efterhand ansöka om ersättning för transportkostnaderna från FPA.

FPA ersätter kostnaderna för transport av en patient i Finland som kommit från utlandet och som vårdas inom den offentliga hälso- och sjukvården och är inskriven vid en vårdenhet.

I en motsvarande situation ersätter FPA kostnaderna för transport till ett annat nordiskt land. Vårdgivaren bör i detta fall innan ordnande av transporten med ambulansflyg kontakta FPAs center för internationella ärenden .

FPA ersätter den kommun eller samkommun som upprätthåller offentlig hälso- och sjukvård kostnaderna för transporten av en inskriven patient, om den offentliga hälso- och sjukvården har skaffat vården som en köpt tjänst från utlandet och betalat transportkostnaderna. Om patienten inte är inskriven och själv har betalat resekostnaderna vid en köpt tjänst kan patienten enligt sjukförsäkringslagen ansöka om ersättning från FPA.