För läkemedel som köps i något annat EU-land skriver läkaren i stället för patientanvisningen ut ett pappersrecept, kallat Recept för inköp av läkemedel utomlands. Receptet måste vara på papper eftersom det inte finns några system för elektronisk behandling av recept mellan EU-länderna.

Receptet för inköp av läkemedel utomlands finns tillgängligt på finska–engelska och svenska–engelska.