För vårdpersonal

På de här sidorna finns information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård som i synnerhet rör vårdpersonal. Sidorna innehåller bland annat information om mottagande av patienter från utlandet inom den offentliga hälso- och sjukvården, fakturering av vårdkostnaderna samt sändande av patienter för vård utomlands.