Uuden veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen valmistelu on käynnistynyt