Totalreviderad strålsäkerhetslag träder i kraft den 15 december 2018