Tietosuojakyselyn 2018 tulokset osoittavat:Tietosuojaa pidetään erittäin tärkeänä – tietosuojavastaavilla on kuitenkin liian vähän aikaa tehtävän hoitamiseen