Terveydenhuollon valvonta-asioiden kokonaismäärä kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla – kantelujen määrä väheni hieman