Psykoterapeutin velvollisuus laatia potilasasiakirjamerkinnät