Lain tulkintaa terveydenhuollon tietojen luovuttamisessa tarkennetaan ohjeistuksella