Lagtolkningen om utlämnande av uppgifter preciseras genom anvisningar