Kokonaan uudistettu säteilylaki tulee voimaan 15.12.2018