Eläinten mikrobilääkkeiden kulutus on edelleen vähentynyt useassa maassa