Diskussionsmöte om de ändringar som föreslås i lagen om utkomstskydd för arbetslösa