En för jourenheten ansvarig legitimerad läkare, tandläkare eller en annan instruerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård kan hänvisa dig till jourenheten, någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller någon annan ändamålsenlig vårdenhet för vård. I höänvisningen ska man beakta kategoriseringen av brådskande fall vid jourenheten samt en individuell bedömning av vårdbehovet och riskerna.

För brådskande vård ska kommunen eller sjukvårdsdistriktet ordna dygnet runt-jour.