Vårdkostnader när du söker vård i Finland

Utgångspunkten är att du själv ansvarar för sjukvårdskostnaderna när du kommer till Finland från ett annat EU-land för att söka vård. Du ansvarar även själv för resekostnaderna i anslutning till vården samt för de kostnader som eventuell övernattning, tolkning eller översättning av dokument medför. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos din egen sjukförsäkringsinrättning, som ersätter kostnaderna enligt den egna lagstiftningen.


Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna.

Du kan höra dig för om vårdpriserna direkt hos din vårdgivare.

Du får vården genom att betala klientavgiften om du har beviljats förhandstillstånd

Om du har beviljats förhandstillstånd (blankett S2) för vård i Finland betalar du samma klientavgift för vården som personer som bor i Finland. Ett förhandstillstånd är en betalningsförbindelse, enligt vilken beviljaren av tillståndet ansvarar för vårdkostnaderna.

Ansökan om förhandstillstånd görs alltid i bosättningslandet. Överlämna förhandstillståndet direkt till vårdgivaren.

Förhandstillstånd används i allmänhet endast inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om du ändå har fått vård enligt ett förhandstillstånd inom den privata hälso- och sjukvården i Finland kan du ansöka om ersättning från FPA för vård- och läkemedelskostnaderna samt för de resekostnader som uppkommit i Finland. Ansökan om ersättning ska göras med blankett SV 127 inom sex månader från det att kostnaderna uppkommit. Kostnaderna ersätts på samma grunder som för personer som bor i Finland.