Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Under en tillfällig vistelse i Finland får du medicinskt nödvändig vård för samma klientavgift som en person som bor i Finland när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.


  • Personer som bor i ett annat nordiskt land kan även visa ett identitetsbevis.
  • Personer som bor i Förenade kungariket kan även visa passet.
  • Personer som bor i Australien får medicinskt nödvändig vård genom att visa upp sitt pass.

Det europeiska sjukvårdskortet, identitetsbeviset eller passet ska vara giltigt när du får vården.

Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort eller något annat intyg över rätt till vård ansvarar du i allmänhet själv för kostnaderna för den vård du har fått i Finland. Ditt försäkringsbolag kan ersätta kostnaderna om du har en privatförsäkring för sjukvårdskostnader.

Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort

Du kan be din sjukförsäkringsinrättning om ett europeiskt sjukvårdskort. Om du inte har något kort eller om du till exempel har tappat det, kan du be din sjukförsäkringsinrättning om ett intyg som ersätter kortet.

Du kan ansöka om ersättning i efterhand om du har betalat kostnaderna själv

Om du själv har betalat alla kostnader för medicinskt nödvändig vård, kan du ansöka om ersättning i efterhand från antingen FPA eller din egen sjukförsäkringsinrättning.

FPA ersätter sjukvårdskostnader som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården i Finland samt läkemedels- och resekostnader i anknytning till vården om ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.

FPA ersätter inte de kostnader du har betalat inom den offentliga hälso- och sjukvården.

  • Om du själv har betalat kostnaderna för medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, kan du ansöka om ersättning i efterhand hos din egen sjukförsäkringsinstitution.
  • Om du anser att du borde ha fått vård för klientavgiften kan du i första hand be vårdgivaren korrigera fakturan. Visa ditt europeiska sjukvårdskort eller ett annat intyg över rätt till vård för vårdgivaren.