Ersättning för övernattning i Finland och utomlands

FPA kan ersätta kostnader för övernattning i samband med vård under vissa förutsättningar. Ersättningen är högst 20,18 euro per dygn.


FPA ersätter kostnader som uppstår från övernattning på vård- eller rehabiliteringsorten, om du behöver övernatta för att

  • hinna till en undersökning, vård eller rehabilitering om de offentliga trafikkommunikationerna är bristfälliga
  • undvika resor fram och tillbaka mellan hemmet och vårdorten på grund av undersöknings- och behandlingstiderna
  • minska riskerna i samband med förlossning, då förutsättningen är en läkarbedömning av din graviditetssituation.

Övernattningspenningen för en person är högst 20,18 euro per dygn. Ingen självrisk dras från övernattningspenningen och den räknas inte heller med i den årliga självriskandelen för resekostnader.

FPA betalar övernattningspenning även för en ledsagares eller familjemedlems kostnader, om du har ett intyg eller en utredning från hälsovården som styrker behovet av att ha en ledsagare eller familjemedlem med på resan.

Ansök om ersättning för övernattningskostnader i Finland blankett SV 4 och för övernattningskostnader utomlands med blankett SV 128. Bifoga en kvitto på övernattningskostnaderna till ersättningsansökan.

För ledsagarens kostnader kan du ansöka om ersättningar i FPA:s e-tjänst eller med blankett SV 4 eller SV 128.