Resor i samband med vård utomlands som en köpt tjänst

Om den offentliga hälso- och sjukvården ordnar din vård som en köpt tjänst från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätter FPA resekostnaderna fram till vårdenheten i efterhand. Resekostnader ersätts inte till andra länder.


Resorna ersätts till den i betalningsförbindelsen nämnda vårdenheten i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, där undersökningarna har gjorts, vården har getts eller rehabiliteringen har ordnats.

Ansök om ersättning för resor i samband med vård som en köpt tjänst från FPA med blankett SV 128 eller SV 4. Bifoga till ansökan en kopia av betalningsförbindelsen samt FPA:s blankett SV 67 som du fått från den hälso- och sjukvårdsenhet som beviljat betalningsförbindelsen. Du behöver inget intyg över ditt besök vid vårdenheten.