Resor i det norska och svenska gränsområdet

Om du vistas i gränsområdet mellan Finland och Sverige eller Finland och Norge och behöver nödvändig vård, kan du i gränsområdet söka dig till sjukhus i Sverige eller Norge.


Du får ersättning från FPA i efterhand för resekostnader enligt det färdsätt som anses vara nödvändigt. Du kan ansöka om ersättning med blankett SV 128 inom sex månader från betalningen.