Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du söker dig till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts kostnaderna på samma sätt som om du hade valt en vårdenhet i Finland. Resan ersätts från din bostad till den närmaste hälsostationen eller det närmaste universitetssjukhuset.


Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts inte resekostnaderna.

Ansök om ersättning för resekostnaderna från FPA inom sex månader från betalning med blankett SV 128.

Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd

Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna i efterhand från Finland fram till vårdenheten. I allmänhet betalar du endast en självriskandel, som är 25 euro enkel väg.

  • Om vårdenheten finns i ett grannland till bosättningslandet, betalas ersättning för en resa som tar mindre än sex timmar enligt det billigaste färdsättet Om resan tar mer än sex timmar med det billigaste färdsättet, ersätter FPA resor även med andra färdmedel.
  • Om det inte är fråga om ett grannland, ersätts resor med alla färdmedel.
  • Om din sjukdom, en svår funktionsnedsättning eller trafikförhållandena förutsätter att ett specialfordon anlitas, såsom taxi, ambulans, ambulansflyg eller ambulanshelikopter, kan resekostnaderna ersättas på basis av ett läkarutlåtande.