Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

Om du behöver medicinskt nödvändig vård vid en tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, kan du i efterhand få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård. Kostnaderna kan ersättas från din vistelseort till den närmaste vårdenheten där du hade kunnat få nödvändig vård och nödvändiga undersökningar.


I vissa situationer kan du även få resan för ett självriskpris om du i mållandet visar upp det europeiska sjukvårdskortet.

Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mållandet. Om du behöver fortsatt vård direkt när du återvänt till Finland, ersätts resekostnaden för den del av resan som görs i Finland från flygplats, hamn eller statsgräns i hemlandet till den närmaste vårdenheten där du skulle få nödvändig behandling eller undersökning.

Om du insjuknar akut utomlands får du inte reseersättning för resan till Finland. Resekostnader ersätts inte om de har uppstått i ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Du kan ansöka om ersättning från FPA för resekostnader utomlands inom sex månader från betalningen. Ansök om ersättning med blankett SV 128.